انگلیسی
چهارشنبه ٠٢ آبان ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

محمد نصیری                         

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی : mohammadnasiri1359@gmail.com

سوابق تحصيلي

*     

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

دانشگاه

كشور

تاريخ اخذ مدرك

كارشناسي

مديريت مالي

دانشگاه امام صادق (ع)

ايران

1382

كارشناسي ارشد

مديريت مالي

دانشگاه امام صادق (ع)

ايران

1385

دكتري

مديريت مالي

دانشگاه علوم و تحقيقات تهران

ايران

1392

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.