انگلیسی
شنبه ٣٠ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

محمد نصیری                         

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی : mohammadnasiri1359@gmail.com

دروس آموزشی

1)مدیریت مالی پیشرفته

2) مدیریت سرمایه گذاری

3) بانکداری داخلی

4)زبان تخصصی

5) مدیریت ریسک

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.