انگلیسی
شنبه ٣٠ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

محمد نصیری                         

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی : mohammadnasiri1359@gmail.com

سوابق شغلی

مسئوليت مورد تصدي

دولتي

خصوصي

نام مؤسسه محل خدمت

تاريخ

از                 تا

مدیر سرمایه گذاری

 

*

شركت سرمايه گذاري فرآیند

1383        1385

كارشناس مشاوره و تحقيق

 

*

سازمان مديريت صنعتي

1383      1385

دبير كميته جذب سرمايه گذاري ورزقان

*

 

ورزقان

1388

دبير كميته استراتژيك مالي

(تراكتورسازي ايران)

 

*

تراكتورسازي ايران

1387

عضو هيات مديره شركت سرمايه گذاري اعتماد گستر

 

*

شركت سرمايه گذاري اعتماد گستر

1388         ادامه دارد

تحلیلگر شرکت فرانگر

 

*

شرکت فرانگر

1385              1387

مدير معاملات كارگزاري رضوي

 

*

كارگزاري رضوي

1387        1387

مشاور امور سرمایه گذاری

 

*

شرکت كارگزاري رضوي و سرمايه گذاري ملي

1385          1388

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.